Language

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Noc Kostelů 2016 PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

noc-kostelu-2016

Kostel Sv. Gabriela (Zvěstování Panně Marii), Holečkova 10,

Praha 5 - Smíchov bude otevřen od 19.30 do 24.00 hodin.

 

Program:


 

19.40 – 20.00

Varhanní hudba starých mistrů – provedení skladeb: duchovní správce kostela Stanislav Přibyl

 

20.00 – 20.05

Uvítání – duchovní správce doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PHD., JC.D. a Mgr. Monica Bubna-Litic, předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim

 

20.05 – 20.30

Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela – Monica Bubna-Litic

 

20.40– 21.10

Minikoncert duchovní hudby starých mistrů

 

21.30 – 22.00

Prohlídka klášterní křížové chodby a bývalé rajské zahrady za doprovodu duchovní hudby starých a ještě starších mistrů, sraz před kostelem – Monica Bubna-Litic

 

22.00 – 22.30

Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela – Monica Bubna-Litic

 

Městská doprava ke kostelu: z Karlova náměstí autobusem č. 176, stanice Holečkova, asi sto metrů zpět.

 
Mše svaté únor 2016 PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

út 2. 2.

17:00 mše sv. (tradiční „tridentská“) ze slavnosti Očišťování Panny Marie (Hromnic)

pá 5. 2.

17:00 mše sv. (trad.) ze sv. Agáty, panny a mučednice

so 6. 2.

9:00 mše sv. (trad.) ze sv. Tita, biskupa a vyznavače

ne 7. 2.

11:15 mše sv. z 5. neděle v mezidobí

17:00 mše sv. (trad.) z neděle 2. po Devítníku (Quinquagesima), sv. Romualda

st 10. 2.

17:00 mše sv. (trad.) z Popeleční středy (se svěcením popela)

pá 12. 2.

17:00 mše sv. (trad.) z pátku po Popeleční středě (sv. Sedmi zakladatelů Řádu Servitů)

ne 14. 2.

11:15 mše sv. z 1. neděle postní

17.00 mše sv. (trad.) z neděle 1. postní (Invocabit), sv. Valentina

pá 19. 2.

17.00 mše sv. (trad.) z pátku suchých dnů v postě

ne 21. 2.

11:15 mše sv. z 2. neděle postní

17.00 mše sv. (trad.) z neděle 2. postní (Reminiscere)

pá 26. 2.

17.00 mše sv. (trad.) z pátku po 2. neděli postní

ne 28. 2.

11:15 mše sv. z 3. neděle postní

17.00 mše sv. (trad.) z neděle 3. postní (Oculi)

Rektor kostela: P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zástupce pro tradiční liturgii: Robert Školoud, tel.: 728 753 021

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Mše svaté leden 2016 PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

Sv. Gabriel – leden 2016

pá 1. 1.

17:00 mše sv. (tradiční tridentská) z Oktávu Narození Páně (Obřezání Páně)

so 2. 1.

9:00 mše sv. (trid.) z Panny Marie v sobotu

ne 3. 1.

11:15 mše sv. z 2. neděle po Narození Páně

17:00 mše sv. (trid.) z Nejsvětějšího Jména Ježíš

st. 6. 1.

17:00 mše sv. (trid.) ze Zjevení Páně

pá 8. 1.

17:00 mše sv. (trid.) z férie

ne 10. 1.

11:15 mše sv. ze Křtu Páně

17.00 mše sv. (trid.) ze Svaté Rodiny

pá 15. 1.

17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Pavla, prvního poustevníka a vyznavače

ne 17. 1.

11:15 mše sv. z 2. neděle v mezidobí

17.00 mše sv. (trid.) z 2. neděle po Zjevení Páně

pá 22. 1.

17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Vincence a Anastazia

ne 24. 1.

11:15 mše sv. z 3. neděle v mezidobí

17.00 mše sv. (trid.) z Neděle devítník (Septuagesima)

pá 29. 1.

17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Františka Saleského, biskupa a vyznavače

ne 31. 1.

11:15 mše sv. z 4. neděle v mezidobí

17.00 mše sv. (trid.) z Neděle 1. po devítníku

Rektor kostela: P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zástupce pro tradiční liturgii: Robert Školoud, tel.: 728 753 021

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

Nadační fond MALAKIM

www.malakim.cz

 

a

Společnost přátel beuronského umění

www.beuron.cz


ve spolupráci s opatstvím Emauzy


zve


na adventní soboty s beuronským uměním


5. prosince 2015
od 10.30. do 12.00
klášter Emauzy
komentovaná prohlídka se vstupem na terasu k věžím
Vyšehradská 49, Praha 2 – Nové Město


12. prosince
od 10.00. do 12.00
komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii
se vstupem do rajské zahrady kláštera sv. Gabriela
Holečkova 10, Praha 5 – Smíchov

 

 


vstupné 100,-
studenti a senioři 70,-

 
kostel Zvěstování Panny Marie listopad PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

ne 1. 11.

11:15 mše sv. ze slavnosti Všech svatých - česky

17:00 mše sv. (trid.) ze slavnosti Všech svatých (23. neděle po Svatém Duchu)

pá 6. 11.

17:00 mše sv. (trid.) s pobožností Prvního pátku v měsíci

So 7. 11.

9:00 mše sv. (trid.) z Panny Marie v sobotu

ne 8. 11.

11:15 mše sv. z 32. neděle v mezidobí - latinsky s gregoriánským chorálem

17.00 mše sv. (trid.) z neděle 5., která přebývá po Zjevení Páně (čtyř sv. Korunovaných mučedníků)

pá 13. 11.

17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Didaka, vyznavače

ne 15. 11.

11:15 mše sv. z 33. neděle v mezidobí - česky

17.00 mše sv. (trid.) z neděle 6., která přebývá po Zjevení Páně (sv. Alberta Velikého)

pá 20. 11.

17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Felixe z Valois

ne 22. 11.

11:15 mše sv. ze slavnosti Ježíše Krista Krále - česky

17.00 mše sv. (trid.) z neděle 24. a poslední po Svatém Duchu (sv. Cecilie)

pá 27. 11.

17:00 mše sv. (trid.) z férie (přenesení ostatků sv. Ludmily, vdovy a mučednice)

ne 29. 11.

11:15 mše sv. z 1. neděle adventní - česky

17:00 mše sv. z První neděle adventní

Rektor kostela: P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 241 416 252 nebo: 605 830 201;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

číslo účtu duchovní správy: 0120797309/0800

Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM: Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.beuron.cz

číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění: 6668718001/5500

číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM: 7452142001/5500

Zástupce pro tradiční liturgii: Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 


Page 1 of 3

Beuronskou uměleckou školu v opatství sv. Gabriela na Smíchově

ovlivnilo umělce prvních desetiletí 20.století (Plečníka, Muchu, Kotěru). V Praze je zastoupeno v klášterech Emauzy, sv. Gabriela, Sacré Coeur, v kostele sv. Rodiny v Řepích. Důležité beuronské interiéry v České republice jsou v Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Opavě aj.

Beuronští umělci se zabývají architekrurou, sochařstvím, malířstvím, uměleckým řemeslem, od roku 1903 byla v Beuronu založena zlatnická dílna.

Velký důraz byl kladen na kánon. Jednoduché, lineární, abstraktní znázorňování geometrického stylu odpovídalo matematickým zákonům symetrie a rytmu, pořádku a harmonii. Proto se i v dekoru objevovaly kruhy, trojúhelníky, čtverce, jejichž symbolika hrála dominantní roli, k čemuž se přidávaly různé= variace rovných linek, klasovitá vazba zdiva, kosočtvercový nebo cikcakový dekor, spirály (symbol věčnosti), vlnovky (symbol vody pro vznik a zánik přirozeného života), rlzné obloukovité linky a rytmizování podélných pruhů a teček. Z raného křesťanství převzalo beuronské umění čisté zářící barvy, které mají symbolickou platnost.

Beuronská kongregace bylo seskupení klášterů stejného zaměření, v tomto případě uznávající a vytvářející beuronské umění. Kláštery byly v Německu, Belgii, Rakousko-Uhersku, Dánsku, Itálii, dodnes jich přežilo osmnáct.

Beuronské umění nelze zaměňovat se středověkým benediktinským klášterem v Beuern (Beurum/Buranum) v Bavorsku, kde byly nalezeny texty potulných středověkých hudebníků a básníků, které Carl Orff zkomponoval pod jménem Carmina Burana.

uvod_03uvod_05uvod_07